REFERENSER

FASADER

MURAR OCH MURBEKLÄNAD

STENGJUTBLOCK

TRAPPSTEN

GATU- OCH GÅRDSSTEN

STENFÖTTER OCH SOCKLAR

SMÅGATSTENAR OCH NUBBSTENAR

STENPELARE

KANTSTENAR

GOLVSTEN

ALLT AV STEN