Loimaan Kivi Oy

BÖRJAN

Loimaan Kivi fick sin början år 1921. En ambulerande stenhuggare vid namn Antti Palin (1885–1963) bestämde sig för att grunda ett stenhuggeri, som bar hans namn (Antti Palin Loimaan Kiviveistämö). Ända sedan dess har Loimaas lerhaltiga trakter också blivit kända för sin stenförädling. Antti Palin ledde företaget han grundade i 37 år.

Loimaan Kivi - Historia

Bild: Veikko Hulkko

MEKANISERINGENS TIDSÅLDER

När den följande generationen i form av Anttis söner Reino och Martti Palin tog över år 1958, började de kraftigt utveckla företaget vidare. Under 1950-talet stod stenbranschen inför stora förändringar i Finland. En period av snabb mekanisering, utveckling och tillväxt började. Reino Palin var en av pionjärerna inom mekaniseringen av stenbranschen, medan Martti Palin var skicklig på att skapa nätverk och en expert på försäljning. Det utvidgade samarbetet hjälpte företaget utvecklas, och produktionen blev mer mångsidig, från grav- och byggstenar till inredningsstenar och bildhuggeri.

Antti Palins Loimaan Kiviveistämö hade blivit en stark aktör inom stenbranschen. Den tredje generationen tog över när Reino Palins son Heikki Palin utnämndes till verkställande direktör år 1989.

Loimaan Kivi - Koneistumisen aika

Bild: Veikko Hulkko

LOIMAAN KIVI IDAG

År 2011 upplevde det 90-år gamla företaget ett byte av ägare. Familjen Palin bestämde sig för att upphöra med stenförädlingsverksamheten, och sålde Loimaan Kivis affärsverksamhet till Mikko Paljakka, som arbetade i företaget.

Paljakkas historia vid Loimaan Kivi innan han blev företagare var redan lång. År 1991 gav en PRAO-period i företaget den unga killen ett tycke för stenbranschen. Efter det tillbringades alla somrar vid sidan om studierna vid Loimaan Kivi. Sommarjobben bestod av att montera gravstenar samt såga, slipa och på olika sätt färdigställa sten vid fabriken. ”Packa ett ordentligt mellanmål, klockan fyra på morgonen kommer du med för att montera en skulptur på Kuopio universitets gård” sa Reino Palin åt honom efter bara några dagar på sommarjobb. Under sommarjobben fick han möjligheten att inhämta kunskap från experter inom stenbranschen som redan arbetat flera decennier för företaget.

År 1999 fick den nyligen utexaminerade ingenjören i produktionsekonomi Paljakka en stadigvarande plats som produktionschef vid Loimaan Kivi. Benämningen produktionschef hann ändras till försäljningschef och fabrikschef innan han blev företagare.

”Jag har gått en stenig väg med stadiga steg, alltid mot något nytt. Jag kan tacksamt se bakåt, på alla de olika sätt jag fått uppleva stenbranschen. Nu och i framtiden vill jag fortsätta utveckla Loimaan Kivi så att vi även i framtiden kan hugga evinnerliga saker ur finsk granit. Jag blickar förtröstansfullt in i framtiden.”

– Mikko Paljakka

Läs mer om nuläget »

Mikko Paljakka äger Loimaan Kivi tillsammans med Länsi-Suomen Pääomarahasto. Vårt nätverk av butiker består av 12 av våra egna butiker i Södra Finland. Fabriken ligger i Loimaa. Loimaan Kivi sysselsätter 82 personer.

År 2013 växte Loimaan Kivi Oy genom ett företagsförvärv, då Uotilan Kivi Oy från Raumo blev en del av Loimaan Kivi Oy. Genom förvärvet förstärktes Loimaan Kivi Oy:s ställning på gravstensmarknaden.

År 2014 genomfördes den största investeringen i företagets historia då Loimaan Kivi Oy köpte Suomen Kivivalmiste Oy, belägen i Korpilax och Viitasaari. Köpet förstärkte ytterligare företagets ställning på naturstensmarknaden. Utöver förädlingsverksamheten ingick i köpet även fyra nya stenbrott i Mellersta Finland.

År 2016 köpte Loimaan Kivi Oy ett stenbrott vid Varpaisjärvi från Palin Granit Oy. Varpaisjärvi svart/Varpaisjärvi Black diabas förstärkte ytterligare tillgången till svart sten för Loimaan Kivi. Loimaan Kivi Oy äger för ögonblicket allt som allt sex egna stenbrott, som ligger vid Varpaisjärvi, Viitasaari och Korpilax.

Loimaan Kivi-koncernen sysselsätter sammanlagt 110 personer.

Loimaan Kivi tänään

VÄRDEN

Loimaan Kivi har under sin hundraåriga historia alltid varit en stark föregångare inom stenförädling, och detta kommer vi också att vara i fortsättningen. Vi är den ledande aktören inom förädling av hård sten i Norden. Vi är förespråkare för finsk sten, och stolta över våra råvaror. För oss är finskhet en hederssak.

Vi tjänstgör ärligt och med respekt för våra kunder. Varje slutprodukt vi levererar har finslipats hos oss, utan att kompromissa på Loimaan Kivis kvalitetskrav. För oss är varje arbete och varje kund lika värdefull som materialet, som vi respekterar stort.

Vår personal är kompetent och utvecklas ständigt med branschen. Vi fokuserar på produktutveckling och branschens nyaste teknologi. Vi vill också värna om stenbranschens traditioner, och traditionella arbetsmetoder. Vi uppskattar saker man gör för hand.

Vi vill bygga en hållbar, ekologisk och etisk värld. ”Sten varar för evigt”, som vi brukar säga.

Loimaan Kivis berättelse fortsätter, och stöder sig fortfarande mycket på familjeföretagets värden.

Loimaan Kivi

Bekanta dig med våra tjänster: Gravstenar, byggstenar och inredningsstenar.

ANSLUT DIG TILL SÄNDLISTAN

Du får postat till dig information om aktuella evenemang, produkter och kampanjer!